Phật Di Lặc để Xe Ô Tô bằng Gỗ Trầm Hương Cao 13cm