Tượng Di Lặc để xe ô tô bằng Gỗ Trầm Hương Chiều Cao 11cm